Om solcelle strøm afregning og el priser

Dette er nok mest en note til mig selv om hvordan solcelle strøm afregning hænger sammen især i den gamle netto ordning, gruppe 6.


Før der blev indført flex/time afregning, var det ret simpelt. El forbruget fra nettet og produktion til nettet blev opgjort én gang om året. Havde man afleveret mere til nettet end man havde forbrugt, fik man ingen regning på strømmen, kun abonnement til el/net leverandør. Derudover fik man 60 øre pr. kWh fra Energistyrelsen (såkaldt pristillæg). Så hvis man havde lidt større anlæg og ikke så højt forbrug, kunne ens el udgift være fuldstændigt dækket.


I dag med gruppe 6 afregning er det således:

Dit overskuds produktion afregnes på time basis til spotprisen uden moms, af Vindstød. Én gang om året opgøres hvor mange kWh man har afleveret til nettet, dette skal man ikke betale elafgift af. Men stadig, tariffer til net selskab og Energinet, som alle andre uden solceller.

Hvis man har netto overskud på års basis, får man kun noget fra Energistyrelsen, hvis man ikke i gennemsnit har fået hvad der svare til 60 øre pr. kWh for det solgte strøm. Til gengæld hvis man har fået mere end 60 øre pr. kWh fra Vindstød får man en regning fra Energistyrelsen på forskellen. Da pristillægget sådan set er et aftalt max pris.

Læs mere om overgangen til flexafning ved Energinet.

Det strøm der købes, købes på helt normale vilkår som alle andre el forbrugere. Udover det med stats afgiften, på det strøm man har solgt løbende. Dette er grunden til at man ikke kan få fx afgift refusion på sin elbil lader når man har solceller.

Det var den helt korte udgave af hvordan afregninger fungere med solceller i gruppe 6. Læs mere i kilderne til dette indlæg, 2 opslag i Facebook grupper ang. solceller:


Til slut lidt om el priser som der bliver talt og skrevet en del om i denne tid.

Energinet har en fin beskrivelse hvordan el priser bliver sat.

Grønnere Elforbrug – Fin blog om elpriser hver dag med prognoser flere dage ud i fremtiden.

Husk! Alt dette er min opfattelse, det kan være behæftet med fejl!